Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Co to jest spółka offshore

Offshore to terytoria mogące zaoferować  przedsiębiorcom, nadzwyczaj korzystne formy działania, co przejawia się w postaci istniejących na takim obszarze korzystnych regulacji prawnych motywujących do prowadzenia i rozwijania działalności gospodarczej. Do stymulatorów tych należą przede wszystkim bodźce podatkowe w postaci częściowych lub całkowitych zwolnień podatkowych. Pomimo, iż Unia Europejska stara się walczyć z offshore, to jednak do tej pory – z racji ich przydatności dla wielkiego biznesu – nie doszło do ich likwidacji, a perspektywy przed nimi stojące należą do świetlanych.

 

Co to jest offshore?

Termin „offshore” przetłumaczyć można dosłownie jako ‘poza lądem’ i pierwotnie oznaczał on wyspy położone u brzegów Europy i Ameryki, takie jak Man czy Bahamy. Charakteryzowały się one niskimi podatkami bądź ich brakiem i stosunkowo niewielkimi wymaganiami dotyczącymi rejestracji firm.

Pojęcie offshore można utożsamić z terminem „raj podatkowy”, jako że w chwili obecnej terytoria, jakie można by określić mianem rajów podatkowych znajdują się również z dala od brzegu morza, czego przykładem są Liechtenstein czy Węgry.

Oprócz oczywistych względów podatkowych przemawiających za lokowaniem inwestycji w regionach offshore, bodźcami niepodatkowymi są minimalne wymogi formalne (kapitałowe, dokumentacyjne, sprawozdawcze, personalne) stawiane przed przedsiębiorcami chcącym podjąć działalność gospodarczą oraz gwarantowana miejscowym prawem swoboda prowadzenia interesów. Ujemne działanie prawa na sytuację przedsiębiorcy może wynikać z nadmiernych obowiązków rachunkowych, sprawozdawczych, ubezpieczeniowych oraz nadmiernej regulacji rynku pracy.

Z kolei przesadny fiskalizm ze strony państwa skłania przedsiębiorców do poszukiwania rozwiązań, które umożliwią optymalizację opodatkowania. Dodatkowo wykorzystanie możliwości oferowanych przez offshore może również przynieść korzyści w walce konkurencyjnej. Możliwe jest także dzięki rajom podatkowym poufne zarządzanie aktywami czy łatwiejszy dostęp do określonych rynków, czego najlepszym przykładem jest rola, jaką pełni Hong Kong wobec Chin.

Obserwując atmosferę, w jakiej w naszym kraju przedsiębiorcy prowadzą działalność gospodarczą, łatwo zauważyć, iż została już przekroczona masa krytyczna, kiedy to następuje lawinowe wykorzystanie wszelkich rozwiązań służących złagodzeniu trudów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Bardzo istotną cechą prowadzenia działalności w ramach offshore jest fakt, iż korzystanie ze wszystkich przywilejów rajów podatkowych jest możliwe bez konieczności funkcjonowania tamże zarządu, personelu czy samych inwestorów – azatem koszty związane z bieżącą działalnością spółki są niewielkie.

Przedsiębiorcy prowadzący działalność z wykorzystaniem rajów podatkowych jedynie formalnie posiadają tam siedziby swoich spółek; fizycznie kontrola i zarząd odbywa się z krajowej siedziby przedsiębiorcy, lub innego dogodnego miejsca.

Wielu przedsiębiorców korzystających z offshore na ogół poza celami turystycznymi nie odwiedza krajów, w których zarejestrowane są ich spółki, a wszystkie sprawy załatwiane są podczas telekonferencji, korespondencyjnie lub za pośrednictwem pełnomocników.

Comments are closed.