Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Co daje offshore?

Podstawowym zadaniem spółek zarejestrowanych na terytoriach offshore jest

optymalizacja opodatkowania. Może ona być dokonywana w rozmaity sposób, zaś jej

skuteczność zależna jest od raju podatkowego, w którym ulokujemy siedzibę naszej

spółki oraz od rodzaju transakcji. Przeciętnie udaje się uzyskać zmniejszenie podatku

do kilku procent, w porównaniu np. z 19 % podatkiem CIT. Optymalizacja może być

przeprowadzana m.in. w następujący sposób:

1. poprzez inwestycje przeprowadzone poprzez spółkę offshore, które mogą

znacznie zniżyć, zmienić lub uniknąć podatków od dochodu lub nieruchomości,

2. z wykorzystaniem refakturowania poprzez spółkę bezpodatkową można

osiągnąć rożne cele, w tym i różne opodatkowanie transakcji,

3. poprzez międzynarodowe transakcje finansowe dzięki którym można osiągnąć

większy zysk, jeśli są one finansowane poprzez spółkę bezpodatkową,

4. dzięki obrotowi prawami autorskimi i własności przemysłowej. Jeżeli spółka

offshore jest uprawniona z autorskich prawa majątkowych oraz własności

przemysłowej, to może ona otrzymywać i inwestować te przychody w

środowisku znajdującym się poza granicami jurysdykcji, z których te przychody

pochodzą,

5. dzięki wykorzystaniu spółek offshore przedstawiciele show biznesu, konsultanci,

czy szkoleniowcy w czasie pracy zagranicą mogą zredukować podatki od

dochodów osobistych,

6. dzięki tworzeniu towarzystw ubezpieczeniowych typu Captive. Spółka

prowadząca działalność gospodarczą dla ubezpieczenia / reasekuracji ryzyka

swoich operacji może zarejestrować towarzystwo ubezpieczeniowe w raju

podatkowym, co pozwoli zmniejszyć koszty ubezpieczeniowe, polepszyć

płynność finansową oraz podwyższyć dochód inwestycyjny,

7. poprzez rejestrowanie statków morskich. W wypadku kiedy właścicielem statku

jest spółka offshore, istnieje możliwość korzystania z pewnych ulg – niższa

rejestracyjna wpłata, wybór wygodnej bandery rejestracji.

Comments are closed.