Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Optymalizacja ubezpieczenia dla firm

190 zł. ZUS
› Rejestracja spółki do 78 godzin w Companies House
› Certyfikat inkorporacyjny wysłany na e-maila
› Memorandum i Articles of Association wysłane na e-mail
Przed wybraniem tego pakietu sprawdż czym jest spółka ” IBB ” 

UWAGA !!!
Nie rejestruj spółki przed podpisaniem z Nami umowy, umowę otrzymasz pisząc na emaila:   ibb@financialrepublic.org.uk

Jeżeli zakładasz firme w Wielkiej Brytanii jako działalność gospodarcza ze wzgledu na korzyści podatkowe, wybierz jeden z 4 powyzszych pakietów: podstawowy, biznesowy, profesjonalny, elitarny.

 

Oferta współpracy w zakresie optymalizacji składki ubezpieczenia, optymalizacja ubezpieczenia dla firm
Nasze biuro poleca poparta ustawodawstwem unijnym usluge, gwarantujaca mozliwosc placenia mniejszej skladki ubezpieczeniowo - emerytalnej pozostajac ubezpieczonym oraz posiadajac wszystkie prawa emerytalne.

 

Podstawy prawne optymalizacji ubezpieczenia: 

podstawa prawna do 01.05.2010r.:
Rozporzadzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14.06.1971r. wraz z nowelizacja z dnia 29.04.1999r., ktora okresla:
„pracownicy najemni i osoby prowadzace dzialalnosc na wlasny rachunek przemieszczajace sie we Wspolnocie powinni byc objeci systemem zabezpieczenia spolecznego tylko jednego Panstwa Czlonkowskiego…”.

 

Council Regulation (EC)No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community
“Whereas employed persons and self-employed persons moving within the Community should be subject to the social security scheme of only one single Member State…”

 

Podstawa prawna po 01.05.2010r.:
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29.04.2004r. w sprawie koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego,
zaczelo obowiazywac od 1 maja 2010r. W nowym dotyczy nas art. 13 pkt.4., ktory okresla:
„Osoba, ktora normalnie wykonuje prace najemna i prace na wlasny rachunek w roznych Panstwach Czlonkowskich podlega ustawodawstwu Panstwa Czlonkowskiego, w ktorym wykonuje swa prace najemna lub, jezeli wykonuje taka prace w dwoch lub w kilku Panstwach Czlonkowskich, ustawodawstwu okreslonemu zgodnie z przepisami ust.1.”

 

Regulation (EC) No 883/2004 of the European Parliament and of the council of 29 April 2004 on the coordination of social security systems
“A person who normally pursues an activity as an employed person and an activity as a self-employed person in different Member States shall be subject to the legislation of the Member
State in which he/she pursues an activity as an employed person or, if he/she pursues such an activity in two or more Member States, to the legislation determined in accordance with
paragraph 1.”

 

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16.09.2009r. dotyczace wykonywania rozporzadzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemow zabezpieczenia spolecznego.

 

Regulation (EC) No 987/2009 the European Parliament and of the Council of 16 September 2009laying down the procedure for implementing Regulation (EC) No 883/2004 on the coordination of social security systems.

 

Comments are closed.