Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Rozliczenia podatkowe self employed

Podatkowe rozliczenie roczne dla osób samozatrudnionych polega na podaniu do urzędu podatkowego (HM Revenue&Customs) informacji o przychodach i kosztach do kalkulacji podatku dochodowego. Informacje te podaje się w rozbiciu na dochody z różnych tytułów samozatrudnienia prowadzonych równolegle, z zatrudnienia jako pracownik, jeżeli takie występuje. Ponad to wymóg złożenia zeznania podatkowego dotyczy dyrektorów spółek LTD, osób osiągających dochody z zagranicy oraz od zysków kapitałowych.

Wyjaśnienia do ulg podatkowych i dozwolonych wydatków biznesowych znajdziesz tutaj: http://www.hmrc.gov.uk

Jeżeli posiadasz tylko status pracownika to twój pracodawca rozlicza twoje podatki za pomocą systemu PAYE (Pay As You Earn) Nie ma wówczas potrzeby samodzielnego rozliczania podatków. Ta sama zasada dotyczy osób otrzymujących emeryturę.

W celu wykonania rozliczenia podatkowego niezbędne jest posiadanie numeru podatkowego UTR – Unique Taxpayer Reference. Na dokumencie potwierdzającym jego przyznanie przez urząd podatkowy oznaczony jest jako ‘Our Ref.’ Zatem każdy self-employed oraz dyrektor spółki powinien taki numer posiadać.

Dla osób fizycznych rok podatkowy w Wielkiej Brytanii kończy się 5 kwietnia. Termin złożenia rozliczenia podatkowego metodą elektroniczną przypada na 31 stycznia. Do tego dnia należy także zapłacić naliczony podatek wynikający w rozliczenia.

Comments are closed.