Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

FAQs

Q?

Jak wybrać nazwe spółki podczas rejestracjii.

A.

Proszę wpisac wybrana nazwe spolki, a nastepnie sprawdzic dostępność nazwy.
(w polu ‘SPRAWDZ DOSTEPNOSC’)

Q?

Co to jest: rodzaj działaności

A.

Jest to odpowiednik Polskiej Klasyfikacji Dzialnosci, czyli specyfika biznesu ( Principal Business Activities)

Q?

Jak szybko spółka pojawi się w rejestrze spólek na company hause

A.

Rejestracja w Companies House NIGDY nie może zostac dokonana wstecz, w związku z tym przyblizona data rejestracji spolki pozwoli nam na uzupełnienie wszelkich informacji potrzebnych do prawidłowego wypelnienia formularza rejestracyjnego. Czas rejestracji spolki do około 72 godzin.

Q?

Dane osobowe potrzebne do rejestracjii spółki

A.

Proszę dokladnie czytac formularz i krok po kroku stosowac się do wskazowek. Czas rejestracji spolki jest uzależniony od wypelnienia formularza. Zadbalismy o to, aby formularz był przejrzysty i pomogl Panstwu w poprawnym wpisaniu danych.

Q?

Kiedy dobrać dodatkowe usługi

A.

Po wybraniu odpowiedniego pakietu, wypełniając formularz, proszę nie zaznaczac tych funkcji, które pakiet wybrany pakiet zawiera. Dodatkowe funkcje należy zaznaczyc wówczas, gdy zostal wybrany, np. pakiet podstawowy, a w trakcie wypelniania formularza zdecydujecie Panstwo o dodatkowych usługach (rejestracja na PAYE, rejestracja na VAT, itp.)

Q?

Kim jest dyrektor spółki

A.

Dyrektor jest to osoba (fizyczna lub prawna) powoływany przez udziałowców w celu zarządzania spółka. Dyrektor może być jednocześnie sekretarzem oraz udziałowcem. Spółka musi mieć przynajmniej jednego dyrektora który jest osoba fizyczna.

Q?

Kim jest sekretarz spółki

A.

Sekretarz to osoba mianowana przez zarząd w celu nadzorowania wypełniania przez spółkę jej statutowych obowiązków np.: składania corocznych sprawozdań do Company House (instytucji prowadzając rejestr spółek) Male spółki (Private companies) nie maja obowiązku posiadania Sekretarza.

Q?

Kim jest udziałowiec spółki

A.

Udziałowiec to osoba (fizyczna lub prawna) która posiada udziały (akcje) w spółce.

Q?

Kim jest dyrektor nominowany spółki

A.

Dyrektor nominowany to osoba która w imieniu Dyrektora spółki widnieje w rejestrze spółek. To rozwiązanie ma na celu chronić tożsamość Dyrektora przed upublicznieniem. Dyrektor nominowany nie ingeruje w zarządzanie spółka.

Q?

Kim jest udziałowiec nominowany spółki

A.

Udziałowiec nominowany to osoba reprezentująca interes udziałowca w spółce i występująca w jego imieniu. Celem tego rozwiązania jest ochrona tożsamości Udziałowca

Q?

Co to jest siedziba spółki – adres

A.

Siedziba spółki to adres (fizyczny budynek, skryta pocztowa nie może być adresem spółki) gdzie Spółka jest zarejestrowana i gdzie może odbierać korespondencje. Miejsce to nie musi być miejscem gdzie firma prowadzi codzienna działalność.

Q?

Kiedy skorzystać z naszego adresu dla spólki

A.

Z naszego adresu możesz skorzysta jeśli: nie posiadasz aktualnego adresu w UK, nie możesz lub nie chcesz użyć swojego adresu np.: brak zgody właściciela lokalu (mieszkania)

Q?

Co może być adresem spółki

A.

Adresem spółki musi byś fizyczny budynek (biuro, mieszkanie, dom). Skrytka pocztowa (Post Box) nie może być adresem spółki.

Q?

Na czym polega usługa ”przekazywania poczty”

A.

Dla spolek, dla ktorych uzyczamy naszego adresu do korespondencji, prowadzimy usluge przekazywania poczty. Polega to na tym, ze korespondencje urzedowa przesylamy do klienta pod wskazany adres. Odbieranie, segregowanie oraz przygotowanie korespondencji do dalszej wysylki jest zawarte w rocznej oplacie L19.00 Koszty przesylki, kuriera ponosi klient. W przypadku wiekszej ilosci korespondencji zastrzegamy sobie prawo pobierania dodatkowej oplaty, uzgodnionej wczesniej z klientem.

Q?

Co to jest kapitał spółki

A.

Standardowy kapitał zakładowy wynosi GBP 100.00 podzielonch na 100 akcji po GBP 1.00 każda. Kapitał jest deklarowany i nie jest wpłacany na konto firmy, jak ma to miejsce w polskich spółkach z o.o.

Q?

Ilu może być udziałowców

A.

Wymagany jest minimum jeden Udziałowiec (Shareholder). Funkcję Dyrektora i Udziałowca może pełnić ta sama osoba/spółka.

Q?

Kiedy spółka powinna sie rejestrować na VAT

A.

Q?

Kiedy spółka powinna sie rejestrować jako pracodawca

A.

Każda spolka ltd w Anglii ma prawo zatrudniac pracowników (rezydentów UK) na brytyjskich zasadach PAYE. Najpierw jednak spolka musi zostac zarejestarowana jako pracodawca, czyli musi uzyskac w urzedzie Employer PAYE referenc oraz Accounts Office reference. Każdy pracodawca (Employer) jest prawnie zobowiązany do prowadzenia i dokumentowania bieżących oraz rocznych rozrachunków z pracownikami (Payroll) według zasad systemu PAYE (Pay As You Earn – płatność przy wypłacie). PAYE jest systemem, który urząd skarbowy (HMRC) stosuje, aby ściągnąć podatek dochodowy (Income Tax) i składkę na ubezpieczenia społeczne (NIC: National Insurance Contribution) bezpośrednio z każdej wypłaty pracownika (Employee). W ten sposób pracownik (Employee) płaci swoje zobowiązania z tytułu podatku dochodowego w ratach, a nie jednorazowo po zakończeniu roku podatkowego, jak to czynią przykładowo osoby samo zatrudnione (Self-empoloyed). Po zakończeniu każdego roku podatkowego, który trwa od 6 kwietnia do 5 kwietnia następnego roku, pracobiorca (Employee) może rozliczyć nadpłacony podatek dochodowy (Income Tax) z urzędem skarbowym (HMRC), składając odpowiednią deklarację podatkową.

Q?

Po co mi konto w Angielskim banku

A.

Konto bankowe dla spolki ltd pozwala dokonywac rozliczen miedzy spolka ltd a jej kontrahentami. Konto bankowe jest odzwierciedleniem transakcji dokonywanych przez spolke. Wyciag bankowy firmy jest jednym z najwazniejszych dokumentow finansowych.

Q?

Co to są ”apostile”

A.

Jest to dokument/zaswiadczenie, na podstawie ktorego dokumenty urzedowe, wydane w UK sa akceptowane na terytorium innego kraju, np. Polski. Apostille zawiera takie informacje, jak: numer spolki, imiona i nazwiska dyrectorow, udzilowcow, adres spolki, oraz data incorporacji. Jest to oryginalny dokument z podpisem urzednika wraz z pieczecia. Spolka ltd potrzebuje Apostille do otwarcia rachunku bankowego oraz do otwarcia oddzialu w Polsce.

Q?

Kiedy potrzebuje spółke z oddziałem w polsce

A.

Wtedy, kiedy transakcja sprzedazy uslug i towarow ma miejsce na terenie Polski

Q?

Czym jest usługa ”powiadomiania o kluczowych datach spółki”

A.

Na m-c przed „kluczowa data spolki” Nasz klient zostaje poinformowany mailem.

Q?

Jak szybko spółka pojawi się w rejestrze spólek na company hause

A.

do 72 godzin

Q?

Sposoby płatności za rejestracje spółki

A.

Za rejetracje spolki mozna placic karta platnicza, przelewem na polskie konto w BRE Banku lub na angielskie konto w banku Barclays.

Q?

Spółka IBB, optymalizacja ZUS, koniecznie przeczytaj

A.

Przed wybraniem tego pakietu sprawdż czym jest spółka ” IBB ” 

UWAGA !!!
Nie rejestruj spółki przed podpisaniem z Nami umowy, umowę otrzymasz pisząc na emaila:   ibb@financialrepublic.org.uk

Jeżeli zakładasz firme w Wielkiej Brytanii jako działalność gospodarcza ze wzgledu na korzyści podatkowe, wybierz jeden z 4 powyzszych pakietów: podstawowy, biznesowy, profesjonalny, elitarny.