Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Monthly Archives: Grudzień 2013

Zakładanie spółek partnerskich

Spółka partnerska jest spółką osobową, utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, które mają uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu.
Read more

Zakładanie spółek jawnych

Spółka jawna jest jedną ze spółek osobowych. Spółka ta może, we własnym imieniu nabywa prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciąga zobowiązania, pozywa i może być pozywana. Należy wskazać, iż każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką.
Read more

Kupno gotowej spółki

Świadczymy profesjonalną pomoc w procesie rejestracji spółek prawa handlowego od momentu przygotowania umowy spółki po przekazanie klientowi wszelkich numerów rejestrowych. Klientom którym szczególnie zależy na czasie oferujemy gotowe spółki, które mogą natychmiast rozpocząć działalność. Są to w pełni zarejestrowane podmioty bez zobowiązań, które nigdy nie prowadziły działalności gospodarczej.
Read more

Rejestracja spółki z o.o krok po kroku

W dniu 31 marca 2009 r., weszły w życie nowe przepisy dotyczące rejestracji podmiotów w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z nowelizacją ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 19 grudnia 2008 r., przy rejestracji przedsiębiorców w KRS obowiązuje zasada jednego okienka. Oznacza…
Read more