Finanacial Rebublic, Tooting Broadway, 40 Tooting High Str, SW17 0RG
+44 020 8682 3950
+44 020 8767 4088
+48 22 376 24 80
Hours: 10am-8pm Pon-Piat; 10am-2pm Sob

Monthly Archives: Październik 2013

Spółka Partnership

Wiele przedsiębiorców planuje założenie spółki o niewielkim zakresie działalności. W takim przypadku najlepszym rozwiązaniem jest założenie zwykłej spółki partnerskiej. W przypadku tego rodzaju spółek – Partnership nie ma obowiązku rejestracji jej w angielskim urzędzie rejestrowym Companies House.  Spółka Partnership nie ma osobowości prawnej, a  swoim charakterem przypomina polską spółkę cywilną. Ten rodzaj spółki może zostać…
Read more

Obowiązki spółki typu LLP

Companies House to Urząd Rejestrowy , który powinien być informowany o wszystkich zmianach w zakresie funkcjonowania spółki.  Do obowiązków spółki typu LLP należy również coroczne składanie sprawozdań finansowych. W przypadku, gdy dana spółka prowadzi swoją działalność poza terenem Anglii oraz Unii Europejskiej nie ma konieczności rejestracji jej jako podatnika VAT. Spółki Limited Liabolity Partnership działające…
Read more

Niewypłacalność LLP

W prowadzeniu spółki istotną rolę odgrywa jej niewypłacalność. W skrajnych przypadkach, gdy spółka   Limited Liabolity Partnership jest niewypłacalna do odpwoiedzialnośći mogą być pociągnięci wspólnicy. W takiej sytuacji może zostać wprowadzony nakaz zwrotu zysków pobranych na przestrzenu dwóch ostatnich lat od wspólników spółki.  Takie rozwiązanie jest konieczne w  tedy , gdy udziałowcy zdawali sobie sprawę z…
Read more

Korzyści spółki typu LLP

Spółki Limited Liability Partnership w przypadku, gdy prowadzą swoją działalność poza granicami Wielkiej Brytanii nie są zobowiązane do płacenia żadnych podatków w UK. Wspólnicy spółki LLP płacą podatki tylko i wyłącznie od zysków , które przynosi prowadzona działalność. Spółka Limited  Liabiloty Partnership może być całkowicie zwolniona z  podatku w Wielkiej Brytanii jeśli nie prowadzi ona…
Read more